EGZAMIN ZAWODOWY 2024 HARMONOGRAM

SESJA LATO 2024 ( CZERWIEC)

11.5.2024

Szanowni Państwo,

Prosimy Słuchaczy którzy złożyli deklarację na egzamin zawodowy odbywający się w sesji Lato 2024 (czerwiec) o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów oraz z wytycznymi dotyczącymi przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią załączonych plików.

Oznaczenie kwalifikacji:

FLORYSTA OGR.01

TECHNIK BHP BPO.01 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH FRK.04 

TECHNIK ADMINISTRACJI EKA.01 

OPIEKUN MEDYCZNY MED.14  

Egzamin zawodowy jest obowiązkowy dla w/w kierunków tzn. aby ukończyć szkołę należy przystąpić do egzaminu zawodowego (zgodnie z rozporządzeniem MEN osoba, która nie przystąpi nie może ukończyć szkoły). 


Egzamin z każdej kwalifikacji składa się z etapu pisemnego (w formie testu - 40 zadań) i etapu praktycznego (w formie wykonania konkretnego zadania przy stanowisku egzaminacyjnym lub w formie pisemnej ( w zależności od kwalifikacji).

Podstawą zdania egzaminu jest otrzymanie:- z etapu pisemnego - co najmniej  50% punktów możliwych do uzyskania;- z etapu praktycznego - co najmniej  75% punktów możliwych do uzyskania;

Po zdaniu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna wystawia świadectwo kwalifikacji oraz dyplom uprawniający do wykonywania zawodu (który jest ważny ze świadectwem ukończenia szkoły policealnej w danym zawodzie).


Dodatkowo przypominamy, iż należy przybyć do szkoły 30 minut przed planowanym egzaminem, posiadać dowód osobisty.

Zachęcamy do śledzenia aktualności.

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/harmonogramy-komunikaty-i-informacje/

Zespół "ŻAK" Piaseczno