Technik weterynarii (KKZ)

199 zł / miesiąc

Zapisz się

Szczegóły kierunku

Opieka medyczna nad zwierzętami nieraz wymaga więcej niż jednej osoby. Nie trzeba ukończyć studiów na wydziale medycyny weterynaryjnej, aby móc nieść pomoc zwierzętom. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego możliwe jest po zdobyciu tytułu technika weterynarii.

Wybierając ten kierunek należy również wybrać spośród dwóch kwalifikacji:

 

Prowadzenie chowu oraz inseminacji zwierząt [RL.10.]

 

Decydując się na pracę w zawodzie technika weterynarii, koniecznością jest ukończenie szkoły przygotowującej do pracy w tym niezwykle ciekawym fachu. W naszej placówce kształcimy osoby, które po zakończeniu edukacji będą uprawnione do wykonywania czynności pomocniczych w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych i nadzoru weterynaryjnego.

 

Czego nauczysz się na kwalifikacji prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt?

Absolwent tego kierunku uzyskuje szeroką wiedzę w zakresie hodowli i rozmnażania zwierząt hodowlanych i towarzyszących. Potrafi samodzielnie dobrać i przygotować zwierzęta do kryć naturalnych, jak również wykonać zabiegi sztucznego unasienniania. Ze względu na posiadane kwalifikacje absolwent naszej szkoły ma szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia zarówno w lecznicach weterynaryjnych, jako pomocnik lekarza weterynarii, jak również w schroniskach, ogrodach zoologicznych, przemysłowych fermach, a także w zakładach hodowli i unasienniania zwierząt oraz innych placówkach o podobnym profilu.

 

Czas trwania nauki na kwalifikacji:

1 rok szkolny (ok. 10 miesięcy)

 

Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego [RL.11.]

 

Zwierzęta od zawsze towarzyszą człowiekowi i odrywają ważną rolę w jego życiu. Od wieków wykorzystuje się je do transportu, ich zadaniem jest także pomoc w pracy na gospodarstwie. Strzegą również mienia i spełniają wiele innych zadań. Zwierzęta, zwłaszcza hodowlane, dostarczają też cennych produktów żywnościowych, bez których trudno byłoby się nam obyć. Wiele z nich jest po prostu najlepszymi przyjaciółmi człowieka, towarzyszami spacerów i źródłem radości. Dlatego tak ważne jest, aby umiejętnie się nimi zajmować i właściwie o nie troszczyć, a także potrafić odpowiednio zadbać o ich zdrowie.

 

Czego się nauczysz na kwalifikacji wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego?

Będziesz potrafił przygotować zwierzęta do badań klinicznych oraz przeprowadzania i analizowania wyników badań fizykalnych, wykonywania czynności pomocniczych w trakcie sekcji zwierząt, a także klasyfikacji sprzętu i aparatury diagnostycznej. Nauczysz się wykonywania czynności związanych z pobieraniem materiałów do badań, a także dobierania metod utrwalania oraz przechowywania danych próbek oraz oceniania stanu zdrowia zwierzęcia, gdy zagrożone jest jego życie. Będziesz potrafił rozpoznać objawy chorób zwierząt, a także poznasz czynniki, które je wywołują.

 

Czas trwania nauki na kwalifikacji:

1 rok szkolny (ok. 10 miesięcy)

 


 

Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Egzamin ten organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

 

Po zdaniu egzaminu, Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia go do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu zawodowego z tytułem technika w danym zawodzie.

 

Więcej informacji o kierunku Technik weterynarii przeczytasz tutaj: https://piaseczno.zak.edu.pl/oferta-edukacyjna/szkoly-policealne/technik-weterynarii

 

Uwaga!
Chcesz zmienić szkołę i kontynuować naukę w Żaku? Nic straconego!

Nie musisz też wyrównywać różnic programowych.

Zapytaj w najbliższym sekretariacie szkoły Żak o taką możliwość.

r

Tryb nauczania

Zaoczny

#

Czas trwania

1 rok

d

Uzyskany dokument

Zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik weterynarii


798 299 599

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

Ziaja Polska Izba Firm Vipera ProGrupa SketchUp
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.