Technik administracji

z elem. prawa pracy

Cena:

49 zł /m-c

Czas trwania:

2 lata

Tryb nauczania:

zaoczne

Szukasz stabilnej pracy w biurze? Chcesz zostać ekspertem w swoim fachu? Trafiłeś w dobre miejsce! Na kierunku technik administracji będziesz się uczyć w oparciu o starannie przygotowane pomoce naukowe. W ciągu całego toku edukacji dostaniesz od nas 3500 stron materiałów! Gdyby wydrukować każdą stronę i ułożyć jedna na drugiej to stos liczyłby sobie prawie pół metra wysokości! Nad ich stworzeniem czuwał specjalny zespół ekspertów praktyków od lat piastujących stanowiska w sektorze administracji. O lepszym źródle  wiedzy nie mogłeś marzyć!

Co zyskujesz?

Nauka na kierunku technik administracji daje Ci dostęp do olbrzymiej bazy materiałów. Możesz je wygodnie pobrać i wykorzystywać dalej – także już po ukończeniu nauki.

Kim jest technik administracji?

Po zakończeniu nauki na tym kierunku zostaniesz prawdziwym wirtuozem „papierkowej roboty”. Wbrew obiegowej opinii, może to być naprawdę interesująca praca – sprawne wykonywanie powierzonych zadań wymaga od Ciebie kreatywności i dużej wiedzy. Dodatkowo praca po tym kierunku, zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym, często wiąże się z kierowaniem zespołem pracowników. Dlatego ważne jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

W trakcie nauki poznasz również tajniki współpracy z wieloma różnymi kontrahentami. Praca w administracji wymaga też korzystania z wielu narzędzi i programów komputerowych, a także ciągłego zgłębiania i aktualizowania wiedzy na temat znanych przepisów i norm prawnych. Z pewnością nie grozi ci nuda :).

Czego nauczysz się na kierunku Technik administracji w szkole Żak?

Na zajęciach w szkole Żak zyskasz dostęp do olbrzymiej bazy wiedzy. Specjalnie opracowany zestaw materiałów dydaktycznych da Ci przewagę nad konkurencją na rynku pracy. W trakcie zajęć zapoznasz się m.in. z obsługą niezbędnego oprogramowania, oraz zagadnieniami z zakresu działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej. Zdobędziesz też wiedzę na temat podstaw przedsiębiorczości. Da Ci to solidne podstawy do założenia i prowadzenia własnego biznesu. Nabytą wiedzę z powodzeniem wykorzystasz także w pracy etatowej w praktycznie dowolnej organizacji – współcześnie administracja jest bowiem obecna w każdej branży. W trakcie nauki poznasz także podstawy statystyki, a swoje kwalifikacje poszerzysz dzięki nauce języka obcego w administracji. Ułatwi Ci to np. porozumiewanie z kontrahentami, przełożonymi lub zagranicznymi klientami. Nauczysz się także podstaw prawa cywilnego i źródeł prawa administracyjnego, a także nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz sporządzania koniecznej dokumentacji. Dodatkowo będziesz znać także formy działania administracji, strukturę i zadania organów administracji.

W trakcie nauki w szkole Żak nie zabraknie także praktycznych zajęć z dokumentacji biurowej w działalności gospodarczej, organizacji pracy biura, redagowania i przechowywania dokumentów, a także postępowania w administracji. Będziesz solidnie przygotowany do wykonywania pracy zawodowej.

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki na kierunku Technik administracji

Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01.)

 

Certyfikaty, jakie zdobędziesz w trakcie nauki na kierunku Technik administracji

Przygotowanie dokumentacji stosunku pracy                                                                                   

Prawa i obowiązki stron postępowania administracyjnego

r

Tryb nauczania

Zaoczne

#

Czas trwania

2 lata

d

Uzyskany dokument

Świadectwo MEN, Certyfikaty szkoły Żak

q

Egzamin

Egzamin zewnętrzny, organizowany w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

t

Uzyskany tytuł

Technik administracji

Przykładowy program nauczania

 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Język obcy w administracji
 • Podstawy finansów publicznych
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Postępowanie w administracji
 • Podstawy statystki
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Dokumentacja stosunku pracy
 • Formy działania administracji
 • Źródła prawa administracyjnego
 • Struktura organów administracji
 • Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej
 • Organizacja pracy biura
 • Redagowanie dokumentów
 • Przechowywanie dokumentów
 • Wstęp do postępowania w administracji
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

Perspektywy pracy

 • Administracja państwowa i samorządowa
 • Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych
 • Firmy consultingowe
 • Firmy z każdej branży
 • Fundacje
 • Jednostki administracji państwowej i samorządowej

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile Clarena
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.