Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Jeśli chcesz zdobyć prestiżową oraz pewną pracę w administracji państwowej i samorządowej, nauka na kierunku Technik administracji to niezbędny krok w Twojej karierze oraz gwarancja stabilnego zatrudnienia i wynikających z niego benefitów.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik administracji w szkole Żak?

Zapoznamy Cię z podstawami przedsiębiorczości oraz zagadnieniami z zakresu działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej, które dadzą Ci solidne podstawy do założenia i prowadzenia własnego biznesu, jak i przeprowadzania odpowiednich procedur w ramach pracy etatowej. Pomogą Ci w tym z pewnością podstawy statystyki. Dzięki nauce języka obcego w administracji będziesz bez trudu porozumiewać się z przełożonymi lub zagranicznymi klientami w sprawach służbowych. Nauczysz się także podstaw prawa cywilnego i źródeł prawa administracyjnego, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz koniecznej do nich dokumentacji. Będziesz znać formy działania administracji, strukturę i zadania organów administracji. Ponadto praktyczne zajęcia z dokumentacji biurowej w działalności gospodarczej, organizacji pracy biura, redagowania i przechowywania dokumentów, a także postępowania w administracji solidnie przygotują Cię do wykonywania pracy zawodowej.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Obsługa klienta w jednostkach administracji (AU.68)

  • Tryb nauczania:

    zaoczny

  • CZAS TRWANIA:

    2 lata

  • KOSZT:

    kierunek bezpłatny

  • UZYSKANY DOKUMENT:

    świadectwo MEN

  • UZYSKANY TYTUŁ:

    Technik administracji

  • EGZAMIN:

    Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

  • Doradztwo w zakresie obsługi jednostek administracyjnych

  • Firmy consultingowe

  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

  • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

  • Język obcy w administracji

  • Podstawy finansów publicznych

  • Podstawy prawa cywilnego

  • Podstawy przedsiębiorczości

  • Postępowanie w administracji

  • Podstawy statystki

  • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

  • Dokumentacja stosunku pracy

  • Formy działania administracji

  • Źródła prawa administracyjnego

  • Struktura organów administracji

  • Dokumentacja biurowa działalności gospodarczej

  • Organizacja pracy biura

  • Redagowanie dokumentów

  • Przechowywanie dokumentów

  • Wstęp do postępowania w administracji

  • Postępowanie egzekucyjne w administracji